Natur og teknik

Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Affaldsindsamlingen 2022

Affaldsindsamlingen 2022

Har din klasse eller forening samlet affald ind? Så book et forløb i Sonforce, hvor vi vejer, tæller og sorterer affaldet, inden vi kommer det i den rette container.

Affaldssortering og genbrug

Affaldssortering og genbrug

Med udgangspunkt i en genbrugsbeholder taler vi om, hvordan vi sorterer forskelligt affald, hvad er plastik og hvad er metal?

Rundt om affald 1

Rundt om affald 1

Hvad er affald egentlig for noget og har affald altid været affald?

Rundt om affald 2

Rundt om affald 2

Vi undersøger, hvor de forskellige råstoffer kommer fra, og hvordan de bliver til de produkter, vi kender.

Vandforbrug

Vandforbrug

Hvor meget vand bruger man egentlig, når man børster tænder, og hvor meget på en hel dag?