Vand

Sønderborg Forsyning driver seks vand­værker og vi leverer vand til cirka halvdelen af borgerne i Sønderborg Kommune. Der er rund­visning på Gråsten- og Rønsdam Vandværk.