Biologi

Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Affaldsindsamlingen 2021

Affaldsindsamlingen 2021

Har din klasse eller forening samlet affald ind? Så book et forløb i Sonforce, hvor vi vejer, tæller og sorterer affaldet, inden vi kommer det i den rette container.