Biologi

Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden.