Biologi

Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Jagten på råstofferne

Jagten på råstofferne

I grupper konkurreres om at skaffe mest viden om råstoffer og metaller, som bruges i elevernes mobiltelefoner. Et spil, hvor ressourcer og praktiske øvelser kombineres.