Fysik og kemi

Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan fysik og kemi i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden.