Skraldepiraterne

- Klar Pirat Start -

Skraldepiraterne

Velkommen til Skraldepiraterne!

Skraldepiraterne er Sønderborg Forsynings særlig tilbud til SFO’erne i Sønderborg Kommune.

Vi vil gerne vise, at affald er en vigtig ressource – faktisk er det guld, og netop pirater er jo vilde med guld! Derfor tilbyder vi at komme ud til jer med forløb af ca. to timers varighed. Vi tilpasser naturligvis gerne de enkelte forløb, så det passer til jeres ønsker.

I kan vælge at planlægge aktiviteterne som del af et koncentreret forløb – eller fordele dem over længere tid. Vi har også gode ideer til sjove aktiviteter, I selv kan lave i de mellemliggende perioder.

Klar – pirat – start!
Som Skraldepirater finder vi ud af, at vi kan bruge rigtigt meget af vores affald til at lave nye ting – eller vi kan forvandle det til varme og strøm. En lillebitte del af vores affald graver vi ned, så vi kan bruge det igen i fremtiden.

For at blive Skraldepirater skal vi lave piratudstyr af genbrugsmaterialer – kort, skattekister og meget mere.  Hver gruppe får en særlig Skraldepirat-maskot, der kan være med i hele forløbet.

Forløb

I kan booke forløbene på eftermiddage mellem kl. 12.30-15.30.

Hvert forløb er planlagt til at vare ca. to timer – men vi tilpasser naturligvis gerne, så det passer til jeres ønsker:

Hvor er ‘guldet’?
Vi tegner skattekort

På skattejagt
Affaldsindsamling

Vi laver kister til vores ‘guld’
Affaldssortering

Klædt på som pirat
Sjov med genbrugsmaterialer

Hvor er vores ‘guld’?

Vi tegner skattekort
Skraldepiraterne bor på en ø, og nu skal vi lave et kort. Vi går på opdagelse i vores område og finder affald.

Vi taler om, hvor og hvorfor de forskellige typer af affald dukker op netop her – og vi bruger vores nye viden til i fællesskab at lave et stort piratkort.

Når forløbet er slut, får alle de nye skraldepirater et sejt pirat-mærke.

Klassetrin: 0.-3. klasse

Varighed: 2 timer – eller mere efter aftale

Tidspunkt: Forløbet tilbydes på hverdage i tidsrummet 12.30 – 15.30

Sted: I SFO’en og nærområdet

Vi har desværre lukket for booking indtil januar 2020.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til kunde- og kommunikationschef Janni Jepsen på: jaje@sonfor.dk

På skattejagt

Affaldsindsamling
Vi tager vores kort med ud på tur og markerer, hvor vi finder affald – og vi kan også markere genbrugsbutikker, skraldespande eller andet, der er vigtigt for at vise affalds placering.

Vi tæller skridt og sørger for, at afstandene passer på kortet.

Vi laver symboler til de forskellige typer af affald og affaldsindsamlingssteder.

Klassetrin: 0.-3. klasse

Varighed: 2 timer – eller mere efter aftale

Tidspunkt: Forløbet tilbydes på hverdage i tidsrummet 12.30 – 15.30

Sted: I SFO’en og nærområdet

Vi har desværre lukket for booking indtil januar 2020.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til kunde- og kommunikationschef Janni Jepsen på: jaje@sonfor.dk

Vi laver skattekister

Affaldssortering
For at gøre affald til guld skal vi sortere det – og for at sortere rigtigt har vi brug for skattekister!

Vi laver seks kister og en tønde, der alle kan stå i SFO’en. Vi bruger pap- eller trækasser, men vi sørger for, at der er plads til en plasticpose.

Vi laver en kiste til hver af de følgende materialer:

  • Metal
  • Glas
  • Pap og papir
  • Plastik
  • Madaffald
  • Restaffald

I tønden samler vi farligt affald som elektronik, trykdåser og batterier.

Klassetrin: 0.-3. klasse

Varighed: 2 timer – eller mere efter aftale

Tidspunkt: Forløbet tilbydes på hverdage i tidsrummet 12.30 – 15.30

Sted: I SFO’en og nærområdet

Vi har desværre lukket for booking indtil januar 2020.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til kunde- og kommunikationschef Janni Jepsen på: jaje@sonfor.dk

Klædt på som pirat

Sjov med genbrugsmaterialer
Nu er vi ved at være klædt på som rigtige Skraldepirater – men der mangler noget!

Denne gang laver vi pirathatte af aviser og papir eller pirattørklæder af tøjrester .

Vi kan også lave papegøjer, vi kan have siddende på armen.

Klassetrin: 0.-3. klasse

Varighed: 2 timer – eller mere efter aftale

Tidspunkt: Forløbet tilbydes på hverdage i tidsrummet 12.30 – 15.30

Sted: I SFO’en og nærområdet

Vi har desværre lukket for booking indtil januar 2020.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til kunde- og kommunikationschef Janni Jepsen på: jaje@sonfor.dk