Rundvisning på Sønderborg Rensningsanlæg

Besøg Sønderborg Rensningsanlæg og følg spildevandets vej igennem rensningsanlægget

Varighed

1½ time

Om forløbet

Vi følger spildevandets vej igennem de forskellige processer rundt på rensningsanlægget, indtil det er rent og klar til at løbe ud i naturen igen.

Vær opmærksom på følgende:

Sønderborg Rensningsanlæg er en farlig, men spændende arbejdsplads. Det er derfor afgørende vigtigt, at eleverne/deltagerne forstår at færdes i flok, ikke at løbe og lytter til de retningslinjer som udstikkes. Det vil altid være lærerens/den bookingansvarliges opgave, at dette efterfølges. Vi anbefaler først besøg fra 4.klasse.

Det kan du lære

Lær, hvad der sker med vores spildevand

For udskolingen:

Dette forløb passer ind i følgende fællesfaglige fokusområde: Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

For mellemtrin:

Dette forløb understøtter udvikling af følgende naturfaglige kompetencer: Perspektivering, undersøgelse og kommunikation.

Foto af Mette la Cour

Din formidler

Sonforce er både for skoler, børnehaver, foreninger og andre interesserede. Sammen sikrer vi, at forløbet i Sonforce passer præcis på det, som du ønsker, at det skal understøtte.

Book et forløb

Loading...
Blyant og papir, stock, unsplash

Spørgsmål og svar

Hvor foregår det?

Du kan se hvor det enkelte forløb foregår, øverst på siden. 

Her finder du vores adresser

Hvad koster det?

Forløbene hos Sonforce er gratis.

Hvor mange kan deltage?

Det er god plads til omkring 20 deltagere, men på nogle forløb kan vi godt være lidt flere. Kontakt os hvis du er i tvivl.

Skal vi have noget med?

Nej. I de forløb hvor der anvendes materialer, stiller vi materialer til rådighed. Rundvisninger foregår dog for en stor dels vedkommende udendørs, så praktisk tøj anbefales.