Eksamensforberedende dage

🗸 Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
🗸 Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
🗸 Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

På dette modul lærer I om affaldshåndtering og om, hvordan vi ved at genbruge og genanvende sparer på naturens ressourcer. Vi snakker om alle affaldstyper, herunder også plastik. Vi slutter af en at gå en tur rundt på genbrugspladsen og kigger i containerne. Der er også mulighed for at stille spørgsmål.

Dette modul er forbeholdt elever, som har trukket emnet ”Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”

Sted: Sonforce, formidlingscenter, Nørrekobbel 7, 6400 Sønderborg

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

På dette modul lærer I om processen fra grundvand til drikkevand. Vi snakker om grundvandsforurening og -beskyttelse. Deltager I i modulet på Gråsten Vandværk, slutter vi af med en rundvisning på vandværket. Der er naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål.

Dette modul er forbeholdt elever, som har trukket emnet ”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer”

Sted: Enten Sonforce, formidlingscenter, Nørrekobbel 7, 6400 Sønderborg eller Gråsten Vandværk, Kirkegårdsvej 49A, 6300 Gråsten. Vær obs på dette ved tilmelding.

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

På dette modul gennemgår vi processerne i spildevandsrensning. Vi slutter af med en tur rundt og ser på rensningsanlægget. Der er naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål.

Dette modul er forbeholdt elever, som har trukket emnet ”Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer”

Sted: Sønderborg Renseanlæg, Nørre Havnegade 111, 6400 Sønderborg

Formidlingscenter Sonforce / Nørrekobbel Genbrugsplads

Sønderborg Renseanlæg

Gråsten Vandværk